ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان

 • بالا بودن هزینه احداث پل‌ها
 • این پل‌ها به دلیل حمل و نقل و رفت و آمد شهری اهمیت بسیاری دارند.
 • نگهداری پل‌ها و تعمیر آن‌ها بسیار دشوار و پرهزینه می باشند.

دلایل عایق کردن پل‌ها

ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان

ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان-ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان-ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان-ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان-ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان

دلایل عایق کردن پل‌ها

پل‌ها از مهمترین سازه ها در شهرهای بزرگ هستند که کلید ارتباطی حمل و نقل زمینی محسوب می شوند.در دوران هخامنشین پلی بین دجله و فرات که بین النهرین نام دارد، وجود داشت که تمدن و فرهنگ ایرانیان را نشان می دهد. طراحی و طریقه ساختن پل‌های بتنی و عایق‌کاری پل‌ها توسط مهندسان اهمیت ویژه ای دارد. زیرا حمل و نقل در این پل‌ها زیاد است به همین دلیل باید مقاومت بالایی داشته باشند. در این مقاله به بررسی دلایل عایق کردن پل‌ها میپردازیم با ما همراه باشید.

ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان
ایزوگام شرق گستردلیجان

ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان

دلایل مهم بودن عایق کردن پل‌ها ی شهری

ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان

 • بالا بودن هزینه احداث پل‌ها
 • این پل‌ها به دلیل حمل و نقل و رفت و آمد شهری اهمیت بسیاری دارند.
 • نگهداری پل‌ها و تعمیر آن‌ها بسیار دشوار و پرهزینه می باشند.
 • ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان

در ادامه ی  این مطلب انواع روش های عایق‌کاری پل‌ها و روش های اجرای آن مطرح می شود که قبلا روش قیر گونی را به طور کامل شرح داده ایم و شرایط و محدودیت های آن مانند نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز بررسی شده و مسائلی در مورد ایزوگام مطرح کرده ایم.

پریسان بام دلیجان
پریسان بام دلیجان

انواع روش های عایق کردن پل‌ها

ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان-ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان-ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان-ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان-ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان

 • قیرگونی

بعد از بتن ریزی سطح پل‌ها و خشک شدن آن ممکن است ترک های کم عمقی روی بتن به وجود بیاید که این ترک ها را با استفاده از خمیر ماستیک برطرف می‌کنند و وقتی کاملا سطح مورد نظرخشک شد سطح پل رو تمیز جارو می‌کنند به طوری که حتی سنگ ریزه ای در آن سطح دیده نشود.

بعد از مطمعن شدن از تمیز بودن سطح ، یک لایه قیر نرم توسط استاد کار روی سطح بتن می ریزند و باید توجه داشت که سطح مورد نظر کاملا قیرپاشی شده باشد و بعد از ان استاد کار باید گونی مخصوص را روی سطح قیر پهن کند و با قیر امولیسین بندهای آن را جوشکاری کند بعد از این کار باید 2 مرحله قیر مخلوط روی گونی ها ریخته شود. قیر نرم و قیر سفت باید به اندازه ای مخلوط شود که چسبندگی کمتری داشته باشد و میزان ریختن قیر سفت نباید کم باشد.

صادرکننده نمونه
ایزوگام شرق گستر صادر کننده نمونه سال 1396و1397
 • نصب ایزوگام

ایزوگام کردن پل‌ها اهمیت بیشتری نسبت به سایر سازه های ساختمانی دارد به طوری که گاهی اوقات درست نصب کردن ایزوگام عامل اصلی ماندگاری بیشتر پل‌ها خواهد بود. مثل روشی که اول انجام می دهید ابتدا بعد از بتن ریزی پل و خشک شدن آن یک لایه قیر نرم می ریزند تا ایزوگام روی سطح بتن به راحتی بچسبد سپس ایزوگام به همان روش ساده بدون استفاده از فویل نصب می شود.

عایق کردن پل‌ها قبل از اینکه آسفالت شود به دلیل جلوگیری از نفوذ آب به بتن و فرسوده شدن آن نقش مهمی دارد به این دلیل که عمر بتن پل‌ها بالا بوده و ماندگاری آن بسیار زیاد است.

دلایل عایق کردن پل‌ها

دلایل عایق کردن پل‌ها

 • بالا بودن هزینه احداث پل‌ها
 • این پل‌ها به دلیل حمل و نقل و رفت و آمد شهری اهمیت بسیاری دارند.
 • نگهداری پل‌ها و تعمیر آن‌ها بسیار دشوار و پرهزینه می باشند.

پل‌ها از مهمترین سازه ها در شهرهای بزرگ هستند که کلید ارتباطی حمل و نقل زمینی محسوب می شوند.در دوران هخامنشین پلی بین دجله و فرات که بین النهرین نام دارد، وجود داشت که تمدن و فرهنگ ایرانیان را نشان می دهد. طراحی و طریقه ساختن پل‌های بتنی و عایق‌کاری پل‌ها توسط مهندسان اهمیت ویژه ای دارد. زیرا حمل و نقل در این پل‌ها زیاد است به همین دلیل باید مقاومت بالایی داشته باشند. در این مقاله به بررسی دلایل عایق کردن پل‌ها میپردازیم با ما همراه باشید.

دلایل مهم بودن عایق کردن پل‌ها ی شهری

ایزوگام پلیمری BPP
ایزوگام پلیمری BPP
 • بالا بودن هزینه احداث پل‌ها
 • این پل‌ها به دلیل حمل و نقل و رفت و آمد شهری اهمیت بسیاری دارند.
 • نگهداری پل‌ها و تعمیر آن‌ها بسیار دشوار و پرهزینه می باشند.

در ادامه ی  این مطلب انواع روش های عایق‌کاری پل‌ها و روش های اجرای آن مطرح می شود که قبلا روش قیر گونی را به طور کامل شرح داده ایم و شرایط و محدودیت های آن مانند نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز بررسی شده و مسائلی در مورد ایزوگام مطرح کرده ایم.

 • بالا بودن هزینه احداث پل‌ها
 • این پل‌ها به دلیل حمل و نقل و رفت و آمد شهری اهمیت بسیاری دارند.
 • نگهداری پل‌ها و تعمیر آن‌ها بسیار دشوار و پرهزینه می باشند.

انواع روش های عایق کردن پل‌ها

 • قیرگونی

بعد از بتن ریزی سطح پل‌ها و خشک شدن آن ممکن است ترک های کم عمقی روی بتن به وجود بیاید که این ترک ها را با استفاده از خمیر ماستیک برطرف می‌کنند و وقتی کاملا سطح مورد نظرخشک شد سطح پل رو تمیز جارو می‌کنند به طوری که حتی سنگ ریزه ای در آن سطح دیده نشود.

بعد از مطمعن شدن از تمیز بودن سطح ، یک لایه قیر نرم توسط استاد کار روی سطح بتن می ریزند و باید توجه داشت که سطح مورد نظر کاملا قیرپاشی شده باشد و بعد از ان استاد کار باید گونی مخصوص را روی سطح قیر پهن کند و با قیر امولیسین بندهای آن را جوشکاری کند بعد از این کار باید 2 مرحله قیر مخلوط روی گونی ها ریخته شود. قیر نرم و قیر سفت باید به اندازه ای مخلوط شود که چسبندگی کمتری داشته باشد و میزان ریختن قیر سفت نباید کم باشد.

ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان
ایزوگام شرق گستردلیجان
 • بالا بودن هزینه احداث پل‌ها
 • این پل‌ها به دلیل حمل و نقل و رفت و آمد شهری اهمیت بسیاری دارند.
 • نگهداری پل‌ها و تعمیر آن‌ها بسیار دشوار و پرهزینه می باشند.
 • نصب ایزوگام

ایزوگام کردن پل‌ها اهمیت بیشتری نسبت به سایر سازه های ساختمانی دارد به طوری که گاهی اوقات درست نصب کردن ایزوگام عامل اصلی ماندگاری بیشتر پل‌ها خواهد بود. مثل روشی که اول انجام می دهید ابتدا بعد از بتن ریزی پل و خشک شدن آن یک لایه قیر نرم می ریزند تا ایزوگام روی سطح بتن به راحتی بچسبد سپس ایزوگام به همان روش ساده بدون استفاده از فویل نصب می شود.

ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان
ایزوگام پلیمری BPP

عایق کردن پل‌ها قبل از اینکه آسفالت شود به دلیل جلوگیری از نفوذ آب به بتن و فرسوده شدن آن نقش مهمی دارد به این دلیل که عمر بتن پل‌ها بالا بوده و ماندگاری آن بسیار زیاد است.

ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان-ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان-ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان-ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان-ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان

آدرس کارخانه:دلیجان کیلومتر5جاده اصفهان،شهرک صنعتی-بهارستان اول -نبش بهار9
تلفن کارخانه:08644433362 08644433363 08644433364 08644433365
آدرس دفتردلیجان:دلیجان ضلع شرقی میدان پلیس راه سابق
تلفن دفتردلیجان08644228315 08644228316
آدرس دفترتهران:گیشا-نبش خیابان33
تلفن دفترتهران: 02188277001
همراه فروش: مهندس محمودنجفی 09183661031
همراه مدیرعامل 09188660030
همراه مدیربازرگانی 09107550030

 • بالا بودن هزینه احداث پل‌ها
 • این پل‌ها به دلیل حمل و نقل و رفت و آمد شهری اهمیت بسیاری دارند.
 • نگهداری پل‌ها و تعمیر آن‌ها بسیار دشوار و پرهزینه می باشند.
ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان
ایزوگام،استخر،پل،تونل،پی ساختمان