ایزوگام شرق گستر صادر کننده

شرکت ایزوگام شرق گستر دلیجاندرخردادماه سال 1382باهدف تولیدانواع عایقهای رطوبتی پلیمری باظرفیت سالیانه 10.000.000مترمربع وسرمایه گذاری بالغ بر120.000.000.000ریال وزمینی به مساحت حدود10.000مترمربع وحدود30نفرپرسنل ثابت  پابه عرصه تولیدنهادکه دراین راستاموفق به دریافت نشانهای استانداردملی ایران ازاداره کل استانداردوتحقیقات صنعتی استان مرکزی ونشان استانداردمدیریت کیفیت ایزو9001ورژن 2008ازشرکت یوکاس انگلستان ونشان استانداردصادراتی ازشرکت توف آلمان  گردیده است-

ایزوگام شرق گستر دلیجان-صادر کننده نمونه 1397

ایزوگام شرق گستر دلیجان-صادر کننده نمونه 1397

 

ایزوگام شرق گستر صادر کننده
ایزوگام شرق گستر صادر کننده

شرکت ایزوگام شرق گستر دلیجاندرخردادماه سال 1382باهدف تولیدانواع عایقهای رطوبتی پلیمری باظرفیت سالیانه 10.000.000مترمربع وسرمایه گذاری بالغ بر120.000.000.000ریال وزمینی به مساحت حدود10.000مترمربع وحدود30نفرپرسنل ثابت  پابه عرصه تولیدنهادکه دراین راستاموفق به دریافت نشانهای استانداردملی ایران ازاداره کل استانداردوتحقیقات صنعتی استان مرکزی ونشان استانداردمدیریت کیفیت ایزو9001ورژن 2008ازشرکت یوکاس انگلستان ونشان استانداردصادراتی ازشرکت توف آلمان  گردیده است-

ایزوگام شرق گستردلیجان درحال حاضرعلاوه برتامین نیازداخلی محصولات خودرابه بسیاری ازکشورهاازجمله عراق.افغانستان .پاکستان .هند.تاجیکستان و….صادرمی نماید.که این امرباعث رضایت مشتری گردیدوماتوانستیم گامی فراتربرداریم وتصمیم به احداث شرکت الیاف نساجی  ساویس دلیجان درسال 1389 نمودیم وهم اکنون بادردست داشتن تکنولوژی روزومهندسین مجرب درخدمت هموطنان گرامی ونمایندگان محترم می باشیم . اکنون این شرکت پس از سالها تجربه به عنوان صادر کننده نمونه سال 1397 برگزیده شد.

ایزوگام شرق گستر صادر کننده
ایزوگام شرق گستردلیجان درحال حاضرعلاوه برتامین نیازداخلی محصولات خودرابه بسیاری ازکشورهاازجمله عراق.افغانستان .پاکستان .هند.تاجیکستان و….صادرمی نماید.که این امرباعث رضایت مشتری گردیدوماتوانستیم گامی فراتربرداریم وتصمیم به احداث شرکت الیاف نساجی  ساویس دلیجان درسال 1389 نمودیم وهم اکنون بادردست داشتن تکنولوژی روزومهندسین مجرب درخدمت هموطنان گرامی ونمایندگان محترم می باشیم . اکنون این شرکت پس از سالها تجربه به عنوان صادر کننده نمونه سال 1397 برگزیده شد.

ایزوگام شرق گستر صادر کننده
ایزوگام شرق گستر صادر کننده

ایزوگام شرق گستر صادر کننده

آدرس:دلیجان کیلومتر5جاده اصفهان شهرک صنعتی بهارستان اول نبش بهار9کدپستی3799157185

تلفن کارخانه5-08644433362

فکس کارخانه:08644433721

تلفن دفتردلیجان:08644228315—08644228316

تلفن دفترتهران:  02188277001