تقسيم بندي عايق

«عايق ها بطور كلي سه دسته تقسيم مي شوند»

1- عايق هاي گرمائي هدايتي
عايق هاي گرمائي چنانچه بيان شد ضريب هدايت آن ها K كم و بر عكس ضريب مقاومت آن ها زياد است.

الشرق الحنطور واسعة حول لنا- ایزوگام شرق گستر دلیجان
الشرق الحنطور واسعة حول لنا-

تقسيم بندي عايق

2- عايق هاي گرمائي تشعشعي يا عايق هاي فلزي
اين عايق ها كه در سطح ديوارها و سقف ساختمان بكار برده مي شود ، كه از صفحات فلزي براق نظير آلومينيوم و برنز و مس مي باشند و عمل آن ها انعكاس مقداري اشعه آفتاب و جلوگيري از نفوذ آن ها به داخل سطوح ساختماني نظير ديوار و سقف مي باشد.
بدين ترتيب گرماي منتقله از اشعه آفتاب را تقليل مي دهد و بر عكس موجب نفوذ اشعه آفتاب مي شود ، كه در محاسبات باربرودتي در تهويه مطبوع از آن استفاده  مي شود.
لذا با رنگ كردن سطوح ساختماني ( ديوار و سقف ) به رنگهاي روشن ( خصوصاً سفيد )      مي توان يك عايق تشعشعي در سطح ايجاد و از نفوذ گرماي اشعه آفتاب كاست.

ایزوگام-ایزوگام-ایزوگام-ایزوگام شرق گستردلیجان ایزوگام شرق گستر دلیجان
ایزوگام شرق گستردلیجان

3- عايق هاي رطوبتي
چنانچه قبلا بيان شد رطوبت موجب بالا بردن ضريب هدايت و تقليل ضريب عايق بودن    عايق هاي هدايتي مي شود.
لذا براي جلوگيري از نفوذ رطوبت در عايق هاي سطوح ساختماني ( نظير ديوار ، سقف و كهنه ) و عايق لوله هاي حامل سيال گرم يا سرد و همچنين براي جلوگيري از نفوذ رطوبت زمين به لوله هاي فلزي و زنگ زدگي آن ها مي بايستي از عايق هاي رطوبتي استفاده كرد. عايق هاي رطوبتي عايق هائي هستند كه در نفوذ رطوبت از يك طرف به طرف ديگر جلوگيري مي نمايد . تعدادي از این عایق ها که در تاسیسات به کار برده می شوند، عبارت اند از کلیه اجسامی که به قیر آغشته شده باشند، مانند گونی کاغذ یا پارچه غیر اندود و همچنین مواد لاستیکی و پلاستیکی و نظایر آن ها ، به عنوان مثال روی عایق های پشم شیشه و معدنی و همچنین مواد لاستیکی و پلاستیکی و نظایر آن ها از مواد قیری یا خودش استفاده می شود.

ایزوگام شرق گستر دلیجان-مراحل تولید ایزوگام شرق گستر دلیجان
ایزوگام شرق گستردلیجان

تقسیم بندی عایق

2- عايق هاي گرمائي تشعشعي يا عايق هاي فلزي
اين عايق ها كه در سطح ديوارها و سقف ساختمان بكار برده مي شود ، كه از صفحات فلزي براق نظير آلومينيوم و برنز و مس مي باشند و عمل آن ها انعكاس مقداري اشعه آفتاب و جلوگيري از نفوذ آن ها به داخل سطوح ساختماني نظير ديوار و سقف مي باشد.
بدين ترتيب گرماي منتقله از اشعه آفتاب را تقليل مي دهد و بر عكس موجب نفوذ اشعه آفتاب مي شود ، كه در محاسبات باربرودتي در تهويه مطبوع از آن استفاده  مي شود.
لذا با رنگ كردن سطوح ساختماني ( ديوار و سقف ) به رنگهاي روشن ( خصوصاً سفيد )      مي توان يك عايق تشعشعي در سطح ايجاد و از نفوذ گرماي اشعه آفتاب كاست.www.pooyasystem.net

www.pooyasystem.net

آدرس کارخانه:دلیجان کیلومتر5جاده اصفهان-شهرک صنعتی بهارستان اول نبش بهار9

تلفن کارخانه:08644433362  08644433363  08644433364  08644433365

تلفن دفترتهران:      02188277001

آدرس دفتردلیجان:میدان پلیس راه سابق(ضلع شرقی)

تلفن دفتردلیجان:08644228315   08644228316

همراه فروش -مهندس نجفی   09183661031

همراه مدیرعامل:  09188660030   09107550030

 

http://sharghgostardelijan.com/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88%da%af%d8%a7%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/